fund sliven

Switch to desktop Register Login

Ваучери за том 1 на „Опит за история на град Сливен“ могат да се купят до 22 януари

В началото на XX век градолюбиви сливенци основали Сливенска културна дружба «Д-р Иван Селимински» в София. Искали да запазят сливенския дух и решили, че най-добрият начин е да напишат история на града ни. Обявили конкурс и възложили тежкото дело на д-р Симеон Табаков.

Години наред в неуморен труд били написани три тома от историята.

Получил се прекрасен свитък. Но да стане книга и остане за поколенията, своя дан дали всички патриоти.

Всички давали и записвали книги - за себе си, за приятели, роднини, за училището, в което са учили, защото осъзнавали, че ако мост направят - може да падне, чешма ако съградят - да пресъхне, а книгата ще ги преведе навсякъде и ще утоли най-силната жажда - за знание!

Първият том бил единственият, видян от автора - издаден е през 1911 г., а коварната смърт поразила автора през 1918 г.

Трудни били годините - катастрофи, бунтове и въстания, гражданска война!

Но родолюбивият дух надделял и вторият и третият том видяли белия свят след смъртта на автора. Отново благодарение на интелигентните родолюбци, осъзнали, че така ще завършат Библията на един град - Сливен.

Оттогава и до днес епохалното дело на д-р Табаков не е повторено, камо ли надминато!

Издадените книги с времето намалявали, хората се множали. Растял градът ни и жаждата за познания също. Превърнала се в ценност и рядкост, книгата, предавана между поколенията, била спасена с нови издания. Първият том - през 1986 г., вторият - през 2002 г., третият - през 2018 г.

Днес преиздаваме първия том – след повече от 100 г. от първото издание. От второто са изминали повече от 30 г., белязани с глобални превратности на съдбата, с промяна на строеве и ценности.

През периода между изданията новото време натрупа нови знания, отпадна цензурата и много факти, премълчани във второто издание, бяха добавени в тяхната пълнота. Бе обогатена литературата, справочният апарат, има огромен речник.

Дали ще станете част от хората, сторили това дело? Дали ще обогатите ума си, за да разнесете истината за корените си и я предадете на децата си? Това е избор на всеки, запазил възрожденската частица у себе си.

Сдружение «Войводите на Сливен» организира преиздаването на том първи от книгата «Опит за история на град Сливен» на д-р Симеон Табаков. Считаме, че това е най-достойният начин да продължим делото на д-р Табаков и будните сливенци от началото на 20 век.

Първият том от поредицата съдържа интересна информация за възникването на града и неговата история в античността и ранното средновековие!

Преиздаването на книгата става под методичното ръководство на проф. д-р Иван Русев, с бележките на проф. д-р Петър Ангелов, най-видния сливенски краевед Васил Дечев, д-р Ковачев.

Книгата се издава с помощта на фондация «Обществен дарителски фонд - Сливен», гарантирана от Управителния съвет на сдружение «Войводите на Сливен» и под финансовия надзор на счетоводител и нотариус. Това позволява луксозното издание да бъде реализирано на минимална цена. За набирането на останалата част от нужните за отпечатването средства, сдружението е подготвило специални ваучери на стойност 15 лв. Срещу всеки закупен ваучер, книгата ще бъде получена веднага след нейното отпечатване през пролетта на 2020 г.

За закупилите се води регистър и при тяхно съгласие имената им ще бъдат включени в новото издание на книгата, както подобава традицията на първото издание.

Ваучери могат да се купят от галерия «Седем» на ул. «Ген. Столипин» № 26 до 22 януари 2020 г.

Повече информация на тел. 044/411832 - ОДФ-Сливен; СВС 0889950015 - Камелия Михова, 0888879784 – Николай Бъчваров.

Проектът „Преиздаване на том 1 на „Опит за история на град Сливен“ е финансиран по Дарителски кръг „За по-добро бъдеще на Сливен 2018” на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”. Дарителски кръг на ОДФ-Сливен се осъществява, благодарение на помощта на фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма “Развитие на обществените фондации в България”, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.

Посещения: 171

Проф.д.и.н. Иван Русев за преиздаването на том 1 на „Опит за история на град Сливен” на д-р Симеон Табаков

Проф.д.и.н. Иван Русев за преиздаването на том 1 на „Опит за история на град Сливен” на д-р Симеон Табаков

- Проф.Русев, в най-скоро време предстои да излезе от печат преиздаденият том 1 на „Опит за история на град Сливен” на д-р Симеон Табаков. Какво е Вашето участие в екипа, работил по книгата?

- Моето участие, подобно на том 3, който излезе преди 2 години, е обща редакция. В том 3 имах по-голямо участие, тъй като част от бележките бяха под мое авторство. В том 1, тъй като историята е предимно средновековна, а аз съм специалист по история на българското Възраждане и османския период, най-общо казано, нямаше как да се включа с бележки. Но се включих в координацията с колегите, които направиха коментарите, в общата редакция, в общата структура и т.н., и, разбира се, в предговора, който накрая имах удоволствието да напиша при една добре свършена работа.

- Какво ново ще представи на читателите преиздаденият том 1?

- Новото е добре забравеното старо. Тъй като в този си вид сега книгата пресъздава много стриктно оригинала от 1911 година, т.е. първото издание. Имаше второ издание на том 1 през 1986 година. Защо беше важно да се върнем към оригинала? На първо място, защото от тритомника само том 1 можем да определим като своеобразен автограф на автора. Т.е., само той излиза преживе на автора и е изцяло под неговата редакция. В първите си издания том 2 и том 3 излизат след неговата смърт. Той умира 1918 година, през 1924 година е издаден том 2, а 1929 г. – том 3. В голямата си част том 2 и том 3 са авторски на д-р Симеон Табаков, но тъй като той вече е покойник, други хора, много съвестно и старателно успяват да допълнят текста и да го издадат в един много добър вид. Това, което ще видят бъдещите читатели на книгата, пак казвам, е автентичният вид на тома от 1911 година, разбира се, с един осъвременен правопис. В първото издание на том 1 има неща, които впоследствие са отпаднали във второто издание от 1986 г. В началото и в края на книгата от 1911 година е представена самата история на нейното издаване. Това е едно обществено начинание, инициирано от „Сливенската дружба” в София по онова време. През 1902 година сливенци се събират в София и решават да се напише история на града, тъй като той има богато минало. Предприема се една великолепна организация, която може да бъде пример за подражание и в наши дни. „Сливенската дружба” сформира свой комитет, наречен „История на Сливен”, този комитет организира конкурс, при първото му издание се явява само ръкописът на младия тогава Симеон Табаков. С оглед на това, че участникът е само един, се провежда нов конкурс две години по-късно, на него се явява отново само ръкописът на Табаков, и в крайна сметка комитетът инициира и организира събирането на средствата под формата на спомоществователство, сформира бюджет, който е стриктно отразен до стотинка в том 1 тогава. Т.е., в началото и в края на книгата от 1911 година е предадена документално цялата история на „Историята на Сливен”. Тези текстове са отпаднали във второто издание от 1986 г. Но днес, повече от 100 години по-късно, ние пресъздаваме тази история, защото е редно да я познаваме – това е историята на „Опит за история на град Сливен”.

- Има ли други отпаднали текстове от второто издание от 1986 г., които вие връщате в преиздадения том 1?

- Тъй като второто издание от 1986 г. се появява в едни времена, които ние наричаме социализъм, и когато все пак имаше някаква цензура, такава цензура, макар и минимална, е наложена и върху него. Отпаднали са всички онези текстове, които са, най-образно казано, нелицеприятни спрямо славяните, респективно спрямо Големия брат тогава Съветският съюз. Те са близо около половин кола. Например, в главата за разселването на славяните в Югоизточна България има два абзаца, в които Табаков изказва своето лично мнение, аргументирано и с исторически факти, че славяните нямат в своето развитие такъв организационен политически опит. Това нещо във второто издание е съкратено. Ние считаме, че след като преиздаваме оригинала, трябва да сме коректни към автора и да предадем целия негов текст. В новото издание читателят ще се приближи максимално до авторовия стил, включително с разредките, акцентирането, което той използва. Пак казвам, само правописът е осъвременен, всичко останало е напълно по оригинала на том 1 от 1911 година. Всъщност ние не пресъздаваме само първото издание на том 1, ние добавяме всичко онова, което на практика присъстваше във второто издание и което го прави една съвременна книга. Това са пояснителните бележки, върху които през 80-те години е работил екипът. Същият екип, слава Богу, откликна и сега. Това са проф.д.и.н. Петър Ангелов, университетски преподавател, тогава доцент, специалист по средновековна история на България и Балканите, както и сливенският краевед и историк Васил Дечев, автор на по-голямата част от бележките. Двамата прегледаха бележките си, направиха корекции, все пак от второто издание са изминали повече от 30 години. Към тях се присъедини и д-р Георги Ковачев, сливенски историк от по-новото поколение, археолог, специалист по средновековна история, който също е автор на близо 80 бележки. Всички тези бележки, които присъстваха във второто издание, ги има и тук, само че в разширен и актуализиран вариант. Има го и всичко, което присъстваше във второто издание, но сега е поднесено още по-коректно – това са показалците, именен и географски, и една много подробна библиография, която фактически ни въвежда в огромната литература, ползвана от Табаков, по много коректен начин, със стриктно идентифицирани заглавия. И нещо ново добавено тук в новото издание, което го няма и във второто издание – това е един терминологичен речник. Така че, с целия този справочен апарат, книгата ще бъде над 740 страници и по този начин се превръща в съвременно научно издание, което в същото време е насочено към широка читателска аудитория.

- Споменахте част от екипа, с който сте работили. Кои са останалите експерти в него?

- Споменах проф. Петър Ангелов, Васил Дечев и д-р Георги Ковачев. Голямата заслуга за това издание, както и за преиздаването на том 3, е на Петър Петров, дългогодишен преподавател по история в Сливен, който свърши огромната работа. На него дължим този огромен труд върху текста - той извърши предпечатната подготовка, приведе във вид, готов за публикуване, бележките, негово дело е и речникът. Непременно трябва да отбележим огромният труд, който вложи този специалист, върху идентифицирането на библиографията. Защото Табаков, като широк ерудит, ползва страшно много литература, но все пак не е професионален историк, пък и в онова време не се е държало толкова много на стриктното цитиране. Много от заглавията той ги дава само с една-две думички в началото. А това, което направи Петър Петров, бе да идентифицира всички заглавия. Много от тях ги описа де визу, чрез доста търсене в интернет, защото някои от тях са от 16, 17, 19, началото на 20 век, трудно откриваеми в българските библиотеки в момента. Та той успя да ги идентифицира и да ги пресъздаде възможно най-точно.

Не трябва да забравяме и организаторите на целия проект – сдружение „Войводите на Сливен”, които всъщност повтарят модела на поведение на „Сливенската дружба” и комитета „История на Сливен”, пак със спомоществователство и предварителен абонамент за изданието. Това е много добър пример, че нещо, което се е случило в онова време, може да се случва и днес, че добрите традиции могат и трябва да се пазят и възпроизвеждат, защото това издание, благодарение на това сдружение, ще получи обществено признание.

- Защо тритомникът на Табаков е толкова важен за Сливен?

- Като изследовател и познавач на българската историография, винаги го давам като пример за поселищна история, за история на дадено селище. В цялата историографска традиция у нас, зародила се още в първите години след Освобождението и продължаваща до днес, има няколко хиляди заглавия. Тритомникът на Табаков е на едно от челните места. Паралел бих направил само с двутомната история на Габрово, пак на един непрофесионален историк и пак от онова време, д-р Петър Цончев, написана на базата на огромен масив документи, събирани от времето на Възраждането и Освобождението. А Табаков, по онова време млад човек, завършил право, работил като дипломат, в повечето време отсъствал от страната, не е имал възможност, както д-р Цончев, да борави с толкова много документи. Но това, което пък прави Табаков по неповторим начин, е да издири възможно най-подробна информация за Сливен, Сливенския край и Югоизточна България от литература, която главно е издавана няколко века преди това в Европа. Някои от заглавията той ги въвежда за първи път в българската историография. Някои от тях не са преведени и издадени на български език и до ден днешен. Това успява да направи Симеон Табаков в началото на 20 век и го прави по един много добър начин.

Вече с модела с бележки, предприет през 80-те години, който ние продължаваме в третото издание, правим едно много съвременно от научна гледна точка четиво, което може да бъде използвано както от специалистите, така и от широкия кръг читатели, които се интересуват от историята и културата не само на Сливен, но и на България.

Преиздаването на том 1 на „Опит за история на град Сливен” е по проект на сдружение „Войводите на Сливен”. То е финансирано по Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2018” на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”. Дарителски кръг на ОДФ-Сливен се осъществява, благодарение на помощта на фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма “Развитие на обществените фондации в България”, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.

От сдружението са подготвили ваучери за предварителна покупка на изданието. Така отново се спазва възрожденската традиция на книгоиздаването – чрез записка от спомоществователи, които предварително внасят суми, за да получат екземпляри от бъдещата книга. Ваучерите за том 1 са на стойност 15 лева. Те могат да се купят в галерия „Седем” на ул. „Генерал Столипин” 26, а повече информация може да се получи на телефон 0888879784 - Николай Бъчваров. Всеки, който купи ваучер, трябва да попълни данните си върху него, и ще получи книгата веднага след нейното отпечатване.

Посещения: 208

„С китари по Коледа 9”

В навечерието на коледните празници млади китаристи от Сливен поздравиха своите почитатели с красива музика. На 21 декември в Арт-център „Седем” се проведе традиционният концерт „С китари по Коледа 9” на Училището по китара с ръководител Найден Дойнов.

Талантливите китаристи показаха пред публиката постиженията си през годината. В програмата бяха включени индивидуални и ансамблови изпълнения от различни музикални стилове като класика, блус, джаз, рок, испанска и латиноамериканска музика и др.

В първата част на концерта се изявиха най-малките китаристи на Училището. С изпълненията си се отличиха Станислав Василев, Никола Пенков, Климент Иванов и Ема Пламенова. От малко по-големите китаристи заслужени овации събраха изпълненията на Ейдриан Йорданов и Даниел Николаев. Изпълненията на големите китаристи също бяха на високо ниво. Отлично се представиха Владимир Вълков, Виктор Вълков, Александър Турсонлийски, Слави Вълков,   Димитър Гагашев и Петър Балулов.

 

Коледният концерт бе съвместна изява на Училището по китара с ръководител Найден Дойнов и фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” и бе част от програмата на ОДФ в подкрепа на талантливи деца.

Фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” осъществява своята дейност с подкрепата на фондация „Работилница за граждански инициативи”, с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

Посещения: 188

“Настоящият сайт стана възможен благодарение на помощта на Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Развитие на обществените фондации в България”. Изразените тук становища са на авторa и не отразяват непременно мнението на ФРГИ.”
Изграден от Abstract-Design.com

Top Desktop version