Благотворителност за деца с много усмивки!

Публикувано на: септември 22, 2022
На 20 септември в зала „Галерия“ на хотел „Национал“ се събраха над 90 приятели на фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“ с „големи“ сърца, за да подкрепят благотворителната кауза в помощ на деца – деца от сливенски села, загубили родител, със здравословни проблеми и за рехабилитация на психично травмирани от ужасите на войната украински деца.
Общата сума на набраните дарения от вечерта са 5545 лв., като най-голямата сума бе набрана от дарените картини на сливенски художници и от малките картини – рисунки върху коприна и копринените шалове, творби на украински жени (за което ви разказахме).
Всеки гост можеше да избере за коя кауза да дари. Средствата, за които не бе посочено изрично за коя от каузите се дарява, се разпределя поравно за сливенските и за украинските деца. И разпределението е следното 3030 лв. за децата от сливенските села и 2515 лв. за украинските деца.
Кампанията продължава с организиране на благотворителен концерт на 10.10. в зала Сливен с участието на известната народна певица Галина Дурмушлийска (известна като „славеят на Добруджа“ и представителния танцов състав „Тракийче“ от Сливен.