Индивидуални дарители

ИНДИВИДУАЛНИ ДАРИТЕЛИ

Представете си как помагате за успеха на каузата, на която сте съпричастни! С наша помощ можете да го направите! Достатъчно е да се свържете с нас и да заявите желанието си да дарявате. Ние ще Ви предложим избор от смислени каузи и ефективни начини, за да ги подкрепяте. Ще се погрижим дарението Ви да стигне до своето предназначение и да получите обратна връзка.

Дарителство по ведомост

Това е лесен начин да дарявате всеки месец малка сума за избрана от Вас кауза директно от заплатата си.

Дарителството по ведомост е механизъм за набиране на средства, който неправителствените организации могат да използват за финансиране на свои дългосрочни проекти. Дарителството по ведомост дава възможност за всеки работещ на трудов договор да дарява ежемесечно малка сума за избраната от него кауза с подкрепата на работодателя. Към дарението се прибавят средствата, отделени от колегите и от останалите участници в програмата – така Вашата организация получава устойчивост и сигурни месечни приходи, които може да се планират.

За повече информация се свържете с нас тук.

Еднократно дарение

Можете да подкрепите всяка от нашите активни кампании или каузи с еднократно дарение:

Онлайн – чрез дебитна/кредитна карта – виж тук

По банкова сметка в лева:

IBAN: BG80CREX92601051837401
BIC: CREXBGSF
Банка: ТОКУДА БАНК АД – клон Сливен

Адрес: Сливен, бул. „Хаджи Димитър“ № 13
Име: Фондация Обществен дарителски фонд Сливен

Основание: дарение (посочете името на проекта, който желаете да подкрепите или оставете разпределението на ФОДФС)

Доброволен труд

Не е задължително да дарявате пари, за да помагате!

Понякога един професионален съвет или пък обикновена човешка помощ могат да постигнат много повече.

Доброволният труд може да бъде наистина удовлетворяващо изживяване – ще срещнете нови хора, ще натрупате уникален опит, ще се почувствате по-добре.

ДАНЪЧНИ ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА ДАРИТЕЛИ

Размерът на данъчното облекчениезависи от статута на лицата, в полза на които е направено дарението:

5% данъчно облекчение

Физическите лица могат да намалят данъчната си основа с до 5 на сто, като направят дарение в полза на здравни или лечебни заведения; на специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социално подпомагане“ към министъра на труда и социалната политика. Облекчението е валидно и при дарение в полза на специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, на детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии.

Можете да си намалите данъка и ако направите дарение на бюджетни предприятия, на регистрираните в страната вероизповедания, на специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; на Българския Червен кръст; на културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; на юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност; фонд „Енергийна ефективност“. Данъчното облекчение може да се ползва и при дарение в полза на комуни за лечение на наркозависими, а също и в полза на детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).

Като организация в обществена полза, Фонда получава данъчно ефективни дарения от български граждани и фирми.

За различа от фирмите,физическите лица не ползват данъчни облекченияза дарения към физически лица.

15% данъчно облекчение

Можете да намалите до 15 на сто данъчната си основа, ако направите дарение за културата.

50% данъчно облекчение

Можете да намалите до 50 на сто данъчната си основа, ако дарението ви е в полза на Център „Фонд за лечение на деца“, Център „Фонд за асистирана репродукция“ и Център „Фонд за трансплантация“.

Още възможности – данъчни облекчения

Друг интересен момент е възможността да се ползват българските данъчни облечения за дарения в полза на организации и граждани, намиращи се в друга държава от ЕС или Европейското икономическо пространство, ако те са сходни на преференциалния кръг български получатели на дарения. Дарителят трябва да има официален документ за статута на получателя на дарението от компетентен орган, преведен на български от заклет преводач.

ПОЛЕЗНО ЗА ДАРИТЕЛЯ!

Фонда издава на всички свои дарители документ, удостоверяващ направеното дарение/я, който Ви дава право да ползвате данъчно облекчение при подаване на годишната данъчна декларация. Размерът му зависи от статута на лицата в полза на които е направено дарението.

Ако желаете да получите документ за направеното дарение, моля, свържете се с нас тук.