Контакти

ОФИС НА ФОНДА

ФОНДАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН

Гр. Сливен, 8800,
ул. Славянска № 3, ет.3, офис 3
Тел. +359 44 411 832,
Мобилен: +359 889 615 617
ел. поща: odf.sliven@gmail.com

Банкова сметка за дарения

ФОНДАЦИЯ ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН

Валута: BGN
Банка : ТОКУДА БАНК АД – клон Сливен
BIC: CREXBGSF
IBAN: BG80CREX92601051837401