Младежка банка

МОДЕЛЪТ МЛАДЕЖКА БАНКА БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН В СЛИВЕН

Моделът „Младежка Банка“ е уникален метод на въвличане на младите хора в дейности в полза на общността. Философията на нейното възникване е основана на Конвенцията на ООН за правата на децата, като основни принципи са младежкото участие и подобряване качеството на филантропията, осъществявана от млади хора за млади хора.
Младежката банка представлява комисия за отпускане на грантове, управлявана изцяло от млади хора, която показва младежката гледна точка във филантропията и подкрепя младежки проекти на територията на дадено населено място (град, община).
Младежите, участващи в банката се подбират с конкурс от организацията-домакин; най-често те са от средни училища или студенти в университет на възраст между 14 и 25 години. Екипите на младежките банки сами набират средства от частни дарители, които впоследствие разпределят.
В България моделът се разпространява и подкрепя – финансово и организационно от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, като част от програма „Младежка банка“ на ФРГИ, осъществяваща се с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“.
Младите хора от Сливен бяха запознати с модела „Младежка Банка“, начина на организиране и работа, както и дали той може да бъде приложен в нашия град. Пред тях беше представен и добрия опит на вече действащи успешно такива организации.
В края на двудневното обучение младежите сформираха екип „Младежка банка” Сливен, избраха своя координатор и си обещаха техните бъдещи успехи да се включат в добрите практики за страната.