Контакти с младежка банка

Младежка банка Сливен е структура към Фондация “Обществен дарителски фонд Сливен”

Гр. Сливен, 8800,
ул. Славянска № 3, ет.3, офис 3
Тел. +359 44 622 141,
ел. поща: odf.sliven@gmail.com

За контакти и допълнителна информация:

инж. Стоян Марков – изпълнителен директор,
Тел. +359 889 199 119, ел. поща:  stoyan.markoff@gmail.com

Дарина Омайникова – офис сътрудник
Тел. +359 44 622 141, ел. поща:  odf.sliven@gmail.com