Стажанска програма

Фондация “Обществен дарителски фонд Сливен” набира стажанти за работа към Младежка банка Сливен. Стажанти могат да бъдат учащи се младежи между 16 и 29 години – ученици и студенти.

Младежката банка Сливен  ще Ви даде възможност да работите в екип с други млади хора и е отлична възможност за личностно развитие, да придобиете лидерски и комуникационни умения и практически опит във вземането на решения, решаването на проблеми, управлението на събития и проекти, воденето на преговори и презентации, организирането на благотворителни събития и много, много още.
Младежката банка подкрепя младежки проекти и инициативи, които отговарят на нуждите на младите хора и имат за цел дългосрочно въздействие и полза, развиват социални дейности и предприемачество. Младежката банка създава бъдещите лидери на града.

За повече информация се свържете с офиса на Фондация “Обществен дарителски фонд Сливен”.