ОДФ Сливен дари нови 10 таблета на нуждаещи се ученици в малки населени места в региона

Публикувано на: март 18, 2021

Пандемията с Ковид-19 кризата у нас създаде необходимостта от продължаване на дистанционното обучение в българските училища.

Все още има ученици, които се нуждаят от технически устройства ,

за да могат успешно да се включват в обучението.

Затова Обществен Дарителски фонд Сливен в рамките на кампанията „Подкрепа на бедните общности в Сливенския регион за по-добро здраве и образование“ на Фонда, подкрепена от Global Challenges Local Solutions закупи и дари нови 10 таблета на нуждаещи се ученици от селата Гавраилово, Крушаре, Самуилово и град Кермен.

В резултат на кампанията над 30 ученика от малки населени места в регион Сливен получиха подкрепа в дистанционното обучение.

Ако желаете да дарите за каузата може да го направите чрез онлайн платформата ни Общността.com или на телефон 044/411832.