Предстоящи конкурси

Тук ще имате възможност да получите информация относно финансиране на малки проекти по предварително обявени конкурси свързани с изкуството, културата, образованието, възстановяване на обекти за спорт и отдих, стипендии за талантливи ученици и студенти.
ОБЩА ГРАНТОВА СХЕМА НА ФОНДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА  ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ в различни сфери (образование, здравеопазване и превенция на зависимости, работа с деца, младежи и други уязвими групи, екология, подобряване на жизнената среда, опазване на културното и историческото наследство, туризъм и др.). Организиране на конкурс за събиране на идеи и проекти от местни НПО и неформални групи, като между 3 и 5 от най-интересните, най-иновативните и най-ефективните идеи ще бъдат съфинансирани под формата на малки проекти в различни области за които се отнасят.