Учредяване

Фондация Обществен дарителски фонд Сливен е създаден в края на 2012 г. с обединените усилия и подкрепа на представители от неправителствения сектор, бизнеса и общественици в град Сливен. Още с идеята за неговото създаване той е подкрепен от Програма “Развитие на обществените фондации в България”, Фонд “Институционално укрепване” към Фондация “Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ). Така той се нарежда сред малкото обществени фондации в България, които с него са общо 14 на брой, удостоени с честа да бъдат подкрепени в бъдеща им дейност и инициативи.

Фондът оказва конкретна помощ при разработване и осъществяване на стратегии, програми и проекти в области, които се нуждаят от подкрепа, а най-често това са образование, здравеопазване и превенция на зависимости, работа с деца, младежи и други уязвими групи, екология, подобряване на жизнената среда, опазване на културното и историческото наследство, стимулиране на талантливи деца, ученици, младежи и др.. Целта му е да акумулира средства за финансиране на значими за Сливен и региона проекти и инициативи.

Фондът насърчава сътрудничеството между органите на местното самоуправление, бизнес средите и неправителствените организации. Принципите на Фонда позволяват прякото участие на гражданите в определянето на приоритетите на местното развитие, чрез публични форми, на които се прави оценка на нуждите на общността.

Надеждите на инициаторите за създаването на Фонда са, че чрез привличане на максимално широка съпричастност, ще се съживи българската традиция на благотворителност, а Сливен е един от градовете с традиции в тази област още от Възраждането.

За повече информация относно дейностите на обществените фондации в България може да прочетете в интернет на следните адреси:

Фондация “Работилница за граждански инициативи” : http://www.wcif-bg.org

Асоциация на обществените фодации в България: http://www.acfb-bg.org

Учредителния акт на Фондация Обществен дарителски фонд Сливен може да разгледате от тук