Благотворителен базар в „Социално кафе” събра 350 лв.

Публикувано на: декември 20, 2019

Коледен благотворителен базар се проведе на 17 декември в „Социално кафе”-Сливен, което се намира в кв. „Младост”. Базарът бе в подкрепа на Дневния център за пълнолетни лица с увреждания. Всички предлагани изделия – сувенири, бижута, коледни играчки и украса и др., бяха изработени от потребителите в Центъра. В „Социално кафе” е подредена благотворителна изложба, която очаква своите посетители.

На коледния базар присъстваха заместник-кметът Пепа Чиликова, председателят на ОбС Димитър Митев, зам.председателят на ОбС Деян Дечев, общински съветници, председателят на фондация „Милосърдие” Камелия Грозева и др. От продажбата на различни изделия по време на базара бяха събрани 350 лв., а потребителите от Центъра поздравиха гостите със свои изпълнения.

Благотворителният базар бе по проект „Социално кафе „Мило сърце” на фондация „Милосърдие”, финансиран по Дарителски кръг „За по-добро бъдеще на Сливен 2018” на ОДФ-Сливен. Проектът е насочен към повишаване качеството на живот и създаване на условия за социално включване на лица с дефицити в развитието и психични увреждания чрез усвояване на практически професионални умения в защитена среда. Проектът включва дейности като: създаване на кафене, в което, след обучение, като сервитьори да работят 4 лица с увреждания, а 2 лица с увреждания – като хигиенисти, както и ментор на длъжност „Барман”, купуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар, свързани със създаването на тези 7 нови работни места. Обучението на сервитьорите вече приключи. В социалното кафене ще има творческа лаборатория, ще се провеждат филмови вечери, срещи с известни сливенци, обучения, кулинарни класове, музикални и танцови вечери и др.

Проектът е финансиран по Дарителски кръг „За по-добро бъдеще на Сливен 2018” на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”. Дарителски кръг на ОДФ-Сливен се осъществява, благодарение на помощта на фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма “Развитие на обществените фондации в България”, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.