Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2020“ събра над 23000 лв.

Публикувано на: януари 27, 2020

Годишен Дарителски кръг „За по-добро бъдеще на Сливен 2020” на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”, се проведе на 23 януари в зала „Май”. Водещ на събитието бе председателят на УС на ОДФ-Сливен Дора Куршумова.

В тазгодишния Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2020” участваха 5 проекта, които бяха презентирани пред дарителите от представители на организациите, които са ги подготвили. По време на дарителската сесия дарители обявяваха сумите, с които подкрепят различните проекти.

Проектът „Разумните опаковки“ бе представен от Милена Димитрова. Той ще обхване 300 деца на възраст от 5 до 10 години и техните родители. Основната цел на проекта е да акцентира върху вредата от ежедневното използване на пластмасови опаковки за еднократна употреба. Предвидени са лекции за намаляване употребата на пластмасови опаковки, прожекции на филми за замърсяването на околната среда с пластмаса, практически занимания за изработване на сувенири от употребявани пластмасови опаковки, изложби, изготвяне на информационни табла за детски градини и училища и др.

Проектът „Улици със славни имена- мост между поколенията” бе представен от Иван Хитов. Целта му е да обогати знанията на младите за славното минало на Сливен. Сред основните дейности са проучване на всички улици в старите квартали на града, които носят имена на войводи и исторически личности, свързани с хайдушката история, изработване на специални табла-карти на кварталите с допълнителна информация за живота на войводите и др. В клубове „Млади възрожденци“ ще се проведат исторически състезания, в които ще участват ученици и представители на различни пенсионерски клубове.

Проектът „Букварите на цар Билкар“ бе представен от Красимир Цуцов. Проектът е продължение на „Приключения за природолюбители“, който бе изпълнен през 2019 година по Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен“. Целта му е чрез оригинални помагала децата да научат повече за всички видове растения и ползите от тях, за билките и връзката им с българските празници, за багрилните свойства на растенията, и др. Ще бъдат изготвени 20 дигитални помагала с интересни уроци „Цар Билкар“, предвидени са срещи в различни училища и представяне на помагалата. Проектът включва и интересни състезания, игри, викторини, арт-работилници и др. По проекта ще бъдат обучени над 500 деца от 2-4 клас и 20 учители.

Проектът „Завръщане в миналото-проект за стенопис“ бе представен от Мартин Маринов. Проектът предвижда създаването на стенописи с възрожденски елементи върху стените на физкултурния салон в двора на СУ „Пейо Яворов“. Концепцията е съобразена с вековните сгради в района с цел да дообогати тяхното присъствие. Проектът включва и ученически конкурс за рисунка, както и флашмоб за откриването на готовия стенопис.

Проектът „Плетен театър „Приказки с поука“ бе представен от Живка Кондева. Той ще обхване 160 деца на възраст от 5 до 10 години, от детска градина „Детски рай“ и СУ „Константин Константинов“, както и техните учители и родители. Целта му е децата да се научат на толерантност към различните, на здравословен начин на живот, на солидарност и др. По проекта ще бъдат изплетат различни кукли-петрушки и декори, а децата сами ще измислят сценарии за своите постановки, свързани със здравословното хранене, сами ще режисират постановките си. Предвидени са 4 различни театрални пиеси с 12 представления и последващи дискусии с родителите.

Всички проекти имаха и свои застъпници, които обясниха пред дарителите защо е важно инициативите да бъдат подкрепени. Застъпници по проектите бяха Виктор-Синан Бъчваров, Николай Бъчваров, Деница Василева, Надя Нанева и Николинка Димова. С бурни аплодисменти приключи изказването на Виктор-Синан Бъчваров, който говори за вредата от употребата на пластмасови изделия и за замърсената околна среда. Той акцентира, че промяната в мисленето и действията зависи от възпитанието и подчерта, че чрез проекта „Разумните опаковки“ децата ще научат по забавен начин да използват безопасни за природата опаковки.

Общата събрана от дарители сума по петте проекта бе 23150 лв.

Тазгодишният Дарителски кръг на ОДФ-Сливен стана възможен, благодарение на помощта на фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма “Развитие на обществените фондации в България”, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Дарителският кръг като метод за набиране на средства е вдъхновен от опита на Финансиращата мрежа във Великобритания (The Funding Network, UK). У нас моделът е пренесен от фондация „Работилница за граждански инициативи“, която през 2012 г. става лицензиран партньор на TFN, UK.

Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен” за последните 8 години е подкрепил и финансирал над 39 проекта на обща стойност над 190 000 лева.