Екип

Публикувано на: септември 9, 2013

инж. СТОЯН МАРКОВ – Изпълнителен директор
ДАРИНА ОМАЙНИКОВА – Технически сътрудник
РОСИЦА ДИМИТРОВА – Финансист