ФРГИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ „ВАЛЕРИ МАНЧЕВ“

Публикувано на: ноември 2, 2014

Стипендия „Валери Манчев“  е инициатива на Нотариус Валери Манчев, учредена във Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Стипендия „Валери Манчев“ осигурява финансова подкрепа на студенти, израснали без родители или в многодетни семейства, учещи в Юридическия факултет на Софийския университет. От кандидатите се изисква много добър и отличен успех от първите две години на следването, както и интерес в областта на нотариалната практика. На стипендиантите се дава възможност и за платен стаж в нотариалната кантора на Нотариус Манчев. Стипендиите са двугодишни и се отпускат на студенти от 3 и по-горен курс. Стипендиите се отпускат след конкурс …


ФРГИ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИЯ „ВАЛЕРИ МАНЧЕВ“

 

Стипендия „Валери Манчев“  е инициатива на Нотариус Валери Манчев, учредена във Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Стипендия „Валери Манчев“ осигурява финансова подкрепа на студенти, израснали без родители или в многодетни семейства, учещи в Юридическия факултет на Софийския университет. От кандидатите се изисква много добър и отличен успех от първите две години на следването, както и интерес в областта на нотариалната практика. На стипендиантите се дава възможност и за платен стаж в нотариалната кантора на Нотариус Манчев. Стипендиите са двугодишни и се отпускат на студенти от 3 и по-горен курс. Стипендиите се отпускат след конкурс.

 За академичната 2014-2015 година стипендията е в общ размер на 2,500 (две хиляди и петстотин) лв. (250 лв. месечно)  и е осигурена за 10 учебни месеца (от  октомври до юли, включително). Стипендията се изплаща всеки месец по  банков път въз основа на подписан Договор за финансиране. Стипендията предлага и стаж в Нотариалната кантора на Валери Манчев. Стажът е  2 месеца и е платен.

Може да получите информация на телефон  02/954 9715 от екипа на ФРГИ.
Кандидатите  подават документи до 15 ноември  2014 год. (включително), 18 часа.

 Попълненият формуляр трябва да бъде изпратен в Word формат. Декларацията, Част 3 от Формуляра, придружаващите документи и  трябва да са сканирани и заедно със снимката изпратени по електронен път на адрес: konkurs@wcif-bg.org

Документи за кандидатстване може да изтеглите от ТУК.