Интересен проект направи децата творци

Публикувано на: април 18, 2018

  

Резултатите от занимания по проект „Равни възможности и перспективи за всички в общия ни европейски дом” в три сливенски училища бяха отчетени на 17 април.

Децата от начален курс в СУ „Хаджи Мина Пашов”, от 4 а и 3 д класове в ОУ „Братя Миладинови” и от 3 б и 3 г класове в ОУ „Юрий Гагарин” с гордост представиха пред екипа на Фонда изработените от тях творби. По проекта момичетата трябваше да направят кукли от дървени лъжици, а момчетата – да оцветят вретена.

Децата споделиха, че с огромно удоволствие са изработили куклите и са оцветили вретената и заявиха, че са готови за нови творчески предизвикателства. В повечето класове бе решено всички кукли и вретена, заедно с грамотите за отлично представяне по проекта, да бъдат поставени в специални витрини, за да могат всички да им се насладят.

Заниманията са по проект „Равни възможности и перспективи за всички в общия ни европейски дом”, изпълняван от фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”. В него са включени дейности, посветени на ромските занаяти и традиции /приложни дейности по плетене на кошници, изработване на кукли от лъжици, оцветяване на вретена и други традиционни за етноса занимания/. Идеята е да се развият творческите умения на децата. Проектът е финансиран по Програма „Глобални предизвикателства – местни решения” на фондация „Чарлз Стюарт Мот”, ръководена от Академия за развитие на филантропията – Полша.