Как да спрем антициганизма в България?

Публикувано на: ноември 10, 2017

Обучение на младежки лидери на тема „Как да спрем антициганизма в България?” организира фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” на 9 ноември 2017 г. Обучението е в рамките на проекта „Въвличане на младежки лидери и учители в борбата срещу антициганизма в България“, съфинансиран от ЕС по Програма „Права, равенство и гражданство“ и изпълняван от Фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) в партньорство с Фондация „Младеново“ и Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“. Обучението се проведе в Информационен център „Европа директно”. В него се включиха младежи от различни сливенски гимназии и организации като РАКО (Ромска академия за култура и образование), фондация „Крайница”, Център за социално партньорство, Интеракт клуб, фондация „Европейски младежки инициативи” и др.

Моника Писанкънева от ФРГИ поясни, че проектът „Въвличане на младежки лидери и учители в борбата с антициганизма в България” съдържа два основни компонента: обучения на младежки лидери и учители, които се провеждат от март до края на ноември 2017 г. в 17 български града и ще обхванат повече от 350 младежки лидери и 350 учители, и информационни кампании, включващиместни събития под мотото „Живеем заедно”.

Интересното обучениебеше модерирано от Миленко Миленков, председател на Управителния съвет на фондация „Младеново”– гр. Лом и сетифициранобучител от Съвета на Европа. Миленков информира участниците, че обучението е структурирано по образователни модули, включени в Наръчника за обучители „Огледала“, издаден от Съвета на Европа през 2015 г., който помага да се адресира комплексният социален проблем „антициганизъм“ чрез образование за човешки права. Копия от Наръчника бяха предоставени за библиотеката на Информационния център „Европа директно“ в Сливен. Правата за българското издание на Наръчника са предоставени на ФРГИ и фондация „Младеново“ от Съвета на Европа.

Участниците загряха с помощта на игра-приказка за баба, дядо, внуче и кученце. Срещата продължи с беседа за различните видове видео-платформи за споделяне и социални мрежи, които бълват език на омраза спрямо ромите. Миленков раздаде на присъстващите извадка от форум под видеоклип в известнатавидеоплатформаYoutube, която съдържаше над 300 отрицателни коментари, насочени срещу ромите. Обучител и младежи дискутираха за това как биха реагирали те, ако прочетат подобни коментари в някой форум, биха ли написали свой коментар, биха ли написали нещо положително, за да видят реакциите на останалите и т.н.

Обучението включваше няколко модула, базирани върху работа в малки групи, дискусия в голяма група, анализ на текстове, анализ на видео-клипове, и ролеви игри. Младежите бяха въвлечени по един увлекателен начин и същевременно стимулирани да преживеят казусите, които обсъждат. Емоционалното ангажиране доведе до силни реакции в някои отделни дейности. В края на срещата всички участници споделиха, че обучението не само ги е снабдило с нови знания, но е и оказало силно емоционално въздействие.

Една от най-интересните игри по време на обучението беше „Ромско бинго”. Младежите бяха разделени на 4 групи и трябваше да отговорят правилно на 16 въпроса. Играта повиши знанията на участниците за исторически факти, свързани с миграцията на ромите към Европа, преследването на ромите по време на Втората световна война и броя загинали роми в Холокоста, броя на ромите в България и характеристиките, които дефинират един човек като ром (няма такива освен само-идентификацията).

Своеобразна емоционална кулминация на обучението представляваше модулът, в който Миленков раздаде на всички участници разпечатан материал, съдържащ разказ на ромското момиче Мария Петер, депортирана с цялото си семейство в Аушвиц. В спомените си детето описва всички жестокости, на които са били подложени роднините му, купчините голи тела пред бараките в лагера, издевателствата над децата… Всички участници останаха потресени от прочетеното, а едно от момичетата се разплака неудържимо, разстроено от трагичния разказ. Всеки от присъстващите сподели с Миленков емоциите, които са го завладели след прочитането на разказа на ромското дете. Младежите споделиха, че са гледали филми за концлагерите, за геноцида над евреите, но са неприятно изненадани от огромния брой избити роми.

Обучението завърши с дискусия на чаша чай, сандвичи и сладки. Присъстващите получиха сертификати за обучението.