КОНКУРС ЗА ЧИТАЛИЩА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ИДЕИ ФОНД „СЛИВЕНСКИ ТРАДИЦИИ” КЪМ ОДФ-СЛИВЕН

Публикувано на: декември 9, 2019

Обществен дарителски фонд – Сливен обявява конкурс за кандидатстване с проектни идеи в рамките на фонд „Сливенски традиции” в следните направления:

          Фолклорни танци от Сливенския край

          Фолклорни носии от Сливенския край

          Календарни обичаи от Сливенския край

Срокът за подаване на предложенията е до 20 декември 2019 г., на електронната поща на фонда: odf.sliven@gmail.com .

Продължителност на изпълнението на проекта: до 6 месеца.

Начална дата на проекта: не по-рано от 03.01.2020 г.

Крайна дата на проекта: не по-късно от 03.09.2020 г.

Минимална стойност на проекта: 300 лв.

Максимална стойност на проекта: 800 лв.

Допустими кандидати са: читалищата от община Сливен

Предимство имат идеи, които ще включват повече от едно читалище в изпълнението, както и такива с по-голям обхват и по-широко въздействие – брой участници, особено деца, както и публика.

Примерни дейности: изработка на части от фолклорни костюми, събиране на фолклорни текстове, свързани с календарни празници, концерти и др.

Формуляр за кандидатстване може да изтеглите оттук: https://dox.abv.bg/download?id=b2476a894e#

Лице за контакти: Дора Куршумова, тел. 0889615617