Лятно училище за принцове и принцеси

Публикувано на: август 12, 2018

Летни занимания „Училище за принцове и принцеси” се провеждат в залите на Информационен център „Европа Директно-Сливен”. Те са организирани от фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”, а в тях участват деца на възраст между 8 и 13 години. Лектор е педагогът Ани Николова, а забавните занимания и игри води модераторът Василена Маринова.

Училището за неформално образование дава на децата знания и умения, които са в недостатъчна степен застъпени в образователната система. Затова и повече внимание е обърнато на вътрешния мир на децата. Темите, които бяха засегнати в първата седмица на летните занимания, бяха: „Да опознаем себе си”, „Очаквания”, „Групов договор”, „Мозъчна атака”, „Семейство”, „Отношения в семейството”, „Права и роли в семейството”, „Дейности”, „Дом”, „Проектиране на моя дом”, „Права и отговорности на родители и деца”, „Етикет и култура на поведение”.

„Опитваме се да върнем на децата изгубения смисъл на ценностите, да изградим нагласи на сътрудничество и взаимодействие, на откритост към околните, отстояване на собствените права и зачитане на правата на другите, сподели педагогът Ани Николова. Работим в малки групи, в които детето има възможност за себепознаване и личностно развитие, развиваме умения за общуване и диалог. Темите, които застъпваме, са свързани със семейните отношения, дом, етикет и поведение, разрешаване на конфликти, умения за публична реч чрез дебатиране. В по-голямата си част заниманията са изградени като представления със свой сценарий, с различни упражнения и игри, в които децата са сценаристи, режисьори и актьори. Тук учителят е в ролята на диригент, който насочва обсъжданията, дава думата на всички, поддържа ритъма на заниманието и го превръща в своеобразна сцена, където всички имат право на глас и на изпълнение, но и на изслушване и аплодиране мненето на другия.

В нашата работа се стремим да премахваме преградите между нас, като сме седнали в кръг и сме един срещу друг, защото това означава, че сме равнопоставени. Заниманията се основават на ефективното общуване и взаимното зачитане на правата на децата. Затова и в началото изработваме Групов договор за нашата работа”.

При обсъждането на различните теми се набляга върху откритостта в поведението на децата, те се насърчават да изразяват и споделят чувствата си, акцентира се върху силните страни на личността, върху взаимната подкрепа в групата, върху личната и груповата отговорност.

През тази седмица летните занимания продължават, а темите, които ще бъдат обсъждани, са: „Права на децата”, „Защита на позиции”, „Симулация на съдебен процес за защита на правата на децата”, „Дебат”, „Здравословно хранене”, „Личностно развитие и кариера”, както и теми по избор, предложени от децата.

Летни занимания „Училище за принцове и принцеси” са част от основната програма за месеца на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”. Фондът осъществява своята дейност с подкрепата на фондация „Работилница за граждански инициативи”, с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.