Над 37 000 лв. събра Дарителският кръг „За по-добро бъдеще на Сливен 2018”

Публикувано на: декември 6, 2018

Годишен Дарителски кръг „За по-добро бъдеще на Сливен 2018” на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”, се проведе на 5 декември в зала „Май”. Официални гости на събитието бяха Моника Писанкънева – мениджър „Развитие на филантропията” към фондация „Работилница за граждански инициативи“, заместник-кметът по икономическо развитие на община Сливен Стоян Марков, който е и един от създателите и първи изпълнителен директор на Фонда, и председателят на ОДФ-Сливен Дора Куршумова.

Моника Писанкънева приветства участниците и изрази задоволството си, че за пореден път ФРГИ ще подкрепи важни проекти за Сливен, привлекли подкрепата на местни дарители. Тя допълни, че ФРГИ ще заснеме документален филм за Дарителския кръг в Сливен.

В тазгодишния Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2018” участваха 7 проекта: „Превенция на агресията и насилието сред подрастващите” на Сдружение „Център за социално партньорство”; „Опит за история на град Сливен” на д-р Симеон Табаков – том 1, на Сдружение „Войводите на Сливен”; „Вкусни пътешествия из Сливенския край” на НЧ „Пробуда-1938” – с.Панаретовци; „Приключения за природолюбители” на „Фондация за развитие на регион Сливен”; „Цветен кът за сливенци” на фондация „Добродетел”; „Социално кафе „Мило сърце” на фондация „Милосърдие”; и „По стъпките на Йовков в Жеравна” на фондация „Крайница”. Всички проекти бяха презантирани пред дарителите от представители на организациите, които са ги подготвили.

Проектът „Опит за история на град Сливен” на д-р Симеон Табаков, том 1, бе представен от Николай Бъчваров от сдружение „Войводите на Сливен”. Основната цел на проекта е да се преиздаде том 1 на Библията на Сливен, който да бъде обогатен и академично осъвременен, по подобие на вече преиздадения от сдружението том 3 на „Опит за история на град Сливен”. Проектът предвижда отпечатването на минимум 500 броя от книгата. По време на дарителската сесия бяха събрани 3650 лв. от общо нужните за проекта 6000 лв. Останалата сума бе добавена от фондация „Работилница за граждански инициативи” /ФРГИ/.

Проектът „Цветен кът за сливенци” бе представен от Антон Кънчев. Той е насочен към подобряване на градската среда и изграждане на емблематично място в градската градина на Сливен. Проектът включва изработването на 6 пейки за сядане под формата на буквите, които съставят името на града, художествено оформление на пейките, флашмоб „Моят цветен град”. Общата сума за реализацията на проекта е 7100 лв., по време на дарителската сесия бяха събрани 4400 лв., а останалите бяха добавени от ФРГИ.

Проектът „По стъпките на Йовков в Жеравна” бе представен от Маргарита Маркова. Целта на проекта е да запознае младите хора с магическите герои на Йовков от „Старопланински легенди”, да им покаже местата, където са се случили събитията, да им покаже чешмите и къщите на героите и др. По проекта ще бъде учреден клуб „Приятели на героите на Йовков”, ще се проведат конкурси за есе, стихотворение и рисунка на тема „Красотата в „Старопланински легенди”, ще има литературни вечери, ще бъдат изработени бели лястовици, ще се проведат телевизионни часове с Йовков и героините му в училища в града, ще има прожекции на филмови екранизации по произведения на Йовков, и др. Нужната сума за проекта е 5700 лв., а дарителската сесия събра 5850 лв.

Проектът „Превенция на агресията и насилието сред подрастващите” бе презентиран от Ана Маринова. Проектът ще се осъществи в 22 училища в общината. Ще бъдат обучени екипи по метода „Връстници обучават връстници”, ще бъдат подпомогнати училищните ръководства за създаването на училищна среда, в която се възпитават ценности за здравословно общуване и ненасилствено разрешаване на конфликти, ще се инициира създаването на Обществен съвет против насилието, и др. Нужната сума по проекта е 7200 лв., дарителската сесия събра 4350 лв., а останалата сума бе добавена от ФРГИ.

Проектът „Социално кафе „Мило сърце” бе представен от Даниела Стоева. Проектът е насочен към повишаване качеството на живот и създаване на условия за социално включване на лица с дефицити в развитието и психични увреждания чрез усвояване на практически професионални умения в защитена среда. По проекта ще бъде създадено кафене, в което, след обучение, като сервитьори ще работят 4 лица с увреждания, 2 лица с увреждания ще работят като хигиенисти, ще има и ментор на длъжност „Барман”. Ще бъде закупено оборудване, обзавеждане и стопански инвентар, свързани със създаването на тези 7 нови работни места. В социалното кафене ще има творческа лаборатория, ще се провеждат филмови вечери, срещи с известни сливенци, обучения, кулинарни класове, музикални и танцови вечери и др. Нужната сума по проекта е 7400 лв., а дарителската сесия събра 6900 лв.

Проектът „Вкусни пътешествия из Сливенския край” бе представен от Веселина Миланова, секретар на НЧ „Пробуда-1938” – с.Панаретовци. По проекта ще бъдат издадени 2000 сборници „Вкусни пътешествия из Сливенския край”, които ще включват кулинарни традиционни рецепти. В него ще се включат 12 читалища от областта. Проектът включва изготвянето на кулинарни анкети, събиране на традиционни рецепти от различни населени места, кулинарни изложби и др. Нужната сума за проекта е 9600 лв., дарителската сесия събра 7800 лв., а останалите средства бяха добавени от ФРГИ.

Проектът „Приключения за природолюбители” бе презентиран от Красимир Цуцов. Целта на проекта е да повиши екологичната образованост на децата, да ги запознае с дървесните видове и птичия свят в горите, да ги научи да опазват природата. Над 240 деца ще присъстват на интересните лекции по проекта и ще се запознаят с растителните и животински видове на територията на ПП „Сините камъни”. Ще бъде издаден и сборник, който ще включва интересни факти и приключения. Общата сума на проекта е 7000 лв., дарителската сесия събра 4800 лв., а останалите средства бяха добавени от ФРГИ.

Всички проекти имаха и свои застъпници, които обясниха пред дарителите защо е важно инициативите да бъдат реализирани. Застъпници по проектите бяха Иван Петров, Йордана Кунчева, Йоана Баджева, Михаела Русева, Камелия Грозева, Светослава Савова и Станимира Арнаудова.

Приветствие към организаторите и дарителите поднесе зам.-кметът по икономическо развитие в община Сливен Стоян Марков. Той изрази задоволството си, че проектите са разнообразни и интересни и ще достигнат до широк кръг хора в града. Марков допълни, че през последните години Дарителският кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен” се е превърнал в емблема на ОДФ, благодарение на подкрепата на ФРГИ и чуждестранни донори.

Камелия Грозева от фондация „Милосърдие” подари на Моника Писанкънева от ФРГИ картина, нарисувана от потребители в Дневния център към фондацията.

Общата събрана от дарители сума по седемте проекта бе 37750 лв. Това е най-високата сума, събирана по време на Дарителски кръг в Сливен.

Тазгодишният Дарителски кръг на ОДФ-Сливен стана възможен, благодарение на помощта на фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма “Развитие на обществените фондации в България”, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”. Дарителският кръг като метод за набиране на средства е вдъхновен от опита на Финансиращата мрежа във Великобритания (The Funding Network, UK). У нас моделът е пренесен от фондация „Работилница за граждански инициативи“, която през 2012 г. става лицензиран партньор на TFN, UK.

Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен” за последните 5 години е подкрепил и финансирал над 35 проекта на обща стойност над 160 000 лева.