Нов фонд създаден от Обществен дарителски фонд Сливен финансира малки проекти на местни организации

Публикувано на: октомври 19, 2016

Нов фонд създаден от Обществен дарителски фонд Сливен финансира малки проекти на местни организации

 

Обществен дарителски фонд Сливен създаде нов местен фонд с който ще финансира малки проекти на местни организации в региона на град Сливен (граждански сдружения, читалища, НПО и др.) насочени към подпомагане на социално слаби и уязвими граждани; деца и младежи в риск; интеграция на маргинализираните групи; талантливи деца, ученици и млади хора; възрастни и бездомни хора в нужда. Това са обществени групи в региона и страната, които спешно се нуждаят от подкрепа.

Фонда за финансиране на малки проекти на проекти на местни организации за 2016-2017 година е с общ бюджет от 5400 лева, като 3600 лева са финансирани от Глобален фонд за обществените фондации и 1800 лева от Обществен дарителски фонд Сливен.

Събраните във Фонда средства ще бъдат разпределени като малки грантове към проекти подготвени от местни организации. Стойността на всеки грант ще бъде минимум от 300 лева и максимум до 900 лева за подаден проект.

Всяка безвъзмездна финансова помощ(грант) ще бъде не повече от 50% от стойността на подадения проект. Проектите трябва да бъдат насочени към групи в региона на град Сливен и страната, които спешно се нуждаят от подкрепа – деца и младежи в риск, възрастни хора и бездомни хора в нужда.

Организациите които желаят да кандидатстват със своите проекти към Фонда ще трябва да направят това чрез интернет платформата за благотворителност „Общността.сом“ (www.communitycity-bg.com).

Там те имат възможността и да съберат средства, с които да финансират до 50% проектите си ако все още не разполагат с тази сума до крайната дата на подаване на проекта си.

Проект, който е одобрен за качване на платформата Общността.сом ще има възможност да получи грант, както първият който събере нужните му 50 на сто съфинансиране ще получите грант от Фонда.

Максималната стойност на проекта с който може да се кандидатства към Фонда трябва да е до 2500 лева.

На настоящата сесия за подаване на проекти ще бъдат финансирани между 5-10 проекта.

Времето за набиране на проекти и средства чрез Общността.сом ще бъде до 30 ноември 2016 г.,.

Срок за изпълнение на проектите до 30 май 2017 г.

Одобрените за финансиране проекти ще бъдат обявени на 5 декември 2016 г. – Международен ден на доброволчеството.

Фонда за финансиране на малки проекти създаден от Обществен дарителски фонд Сливен стартира благодарение финансовата подкрепа на Глобалният Фонд за Общностни Фондации (GFCF).  

За повече информация и контакти пишете на ел. поща: odf.sliven@gmail.com