ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН ПРИКЛЮЧИ ГОДИНАТА С ФОТО-ИЗЛОЖБА И НАГРАЖДАВАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ОТ ГРАД СЛИВЕН

Публикувано на: декември 18, 2013

ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН

ПРИКЛЮЧИ ГОДИНАТА С ФОТО-ИЗЛОЖБА И НАГРАЖДАВАНЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ОТ ГРАД СЛИВЕН

На 17 декември 2013 г. от 17:00 ч. в галерията на зала МАЙ в гр. Сливен се проведе годишното събитие на Обществен дарителски фонд Сливен посветено на дарителството и талантите в град Сливен.
В началото на събитието участниците имаха възможност да разгледат организираната фотоизложбата «Сливен преди и сега» – която беше подготвена от млади сливенски фотографи и техните ръководители. Изложбата се реализира благодарение на проект финансиран от Дарителски кръг «За по-доброто бъдеще на Сливен», и е част от Националната кампания «Място в сърцето» организирана от Фондация «Работилница за граждански инициативи». Тя беще представена от Йордан Миронски, професионален фотограф, учредител и член на Фото-арт клуб – Сливен и д-р Йордана Коева, художник и ръководител на проекта.
Във втората част на събитието бяха връчени дарителски свидетелства на номинираните талантливи ученици в конкурса за „Стипендии на Обществен дарителски фонд Сливен 2013“, както и на най-изявените дарители на Фонда през годината.
В конкурса за стипендии взеха участие 81 ученика с доказани изяви в областите: наука и техника, екология, хуманитарни науки, спорт, изкуство и култура и други.
Сред участниците с доказани класирания в национални и международни състезания се откроиха 20 ученика отговарящи на условията на конкурса. Между тях беше и основната надпревара за получаване на стипендия от Фонда.
След детайлно съпоставяне на предоставените доказателства за участие в конкурса комисията по избор присъди стипендии на:
1. Деница Кабаджова – 9 г. за национални и международни постижения и награди в областите хуманитарни науки, изкуство и култура, спорт.
2. Кристина Георгиева – 12 г. за национални и международни постижения и награди в областите еколигия, хуманитарни науки, изкуство и култура;
3. Маломир Ингилизов – 14 г. за национални и международни постижения и награди в областите наука и техника, екология, хуманитарни науки, спорт, изкуство и култура, добродетелност;
4. Боряна Савова – 15 г. за национални и международни постижения и награди в областта спорт.
5. Илиян Керемедчиев – 16 г. за национални и международни постижения и награди в областтите наука и техника и хуманитарни науки;
Предоставените стипендии имат за цел да подпомогнат обучението и изявите на талантливите ученици в областта на точните и хуманитарни науки, културата и изкуството, спорта и технологиите като етап от процеса за непрекъснато им обучение, възпитание и развитие. Настоящите стипендиите са осигурени благодарение на дарители на Фонда и Фондация „Работилница за граждански инициативи”.
Многобройно участие в конкурса доказва че в град Сливен има много изявени и достойни млади таланти във всички области. Всички те са доказали това в различни местни, регионални, национални и международни състезания и конкурси. Тези тяхни изяви ни дават основание и стимул да потърсим повече дарители през идващата 2014 г., с чиято помощ да можем да увеличим средствата ни във фонда ни за стипендии и малки проекти. Така ще можем да зарадваме още повече изявени таланти и граждани в града под сините камъни. Това сподели пред участниците инж. Стоян Марков – изпълнителен директор на Фонда.
През 2013 г. Фонда получи доверието на над 100 индивидуални дарители и фирми. Дарения бяха давани както целево, така и чрез закупуване на билети, предмети и творби на изобразителното изкуство по време на организираните благотврорителни събития. Проведоха се над 20 благотворителни събития, които бяха посетени от над 3000 граждани и гости на град Сливен. През годината Фонда успя да финансира: 9 стипендии на изявени таланти от Сливен и областта (2 годишни целеви, 7 еднократни и 2 поощтрителни). Учреди се стипендия на Кмета на град Твърдица. Общо раздадените средства за стипендии са на стойност 2800 лева. Чрез Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен” през 2014 г. ще се реализират 4 проекта обща стойност 18 200 лева, както и 3 малки проекта от грантовата схема на Фонда на обща стойност 3000 лева.
Членовете на Управителния съвет на Обществен дарителски фонд Сливен благодариха на всички участници в конкурса и дарители на Фонда без чиято подкрепа всички дейностти на Фонда нямаше да бъдат факт през изминалата година.
Събитието завърши с наздравица на чаша сливенско вино между приятелите и дарителите на Обществен дарителски Фонд Сливен.

С най-добри пожелания за хубави и благословени Коледни и Новогодишни празници на всички граждани от град Сливен !

Екип
Обществен дарителски фонд Сливен