ОЧАКВАЙТЕ СКОРО СТАРТА НА НОВАТА ДАРИТЕЛСКА ПЛАТФОРМА НА ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН: ОБЩНОСТТА.СОМ

Публикувано на: октомври 1, 2015

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО СТАРТА НА НОВАТА ДАРИТЕЛСКА ПЛАТФОРМА НА ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН: ОБЩНОСТТА.СОМ

В Общността.сом може да подкрепите и включите проекти, каузи и събития важни за Вас и Вашите партньори.

Проекти: Вие имате конкретна идея за проект как да постигнете целите си. Нуждаете се от финансиране на конкретни дейности. Покажете на общността какви са вашите цели и планирани дейности. Общността може повече от всеки един от нас.

Дарителската платформа е програма, интегрирана към уебсайта на Фонда. Нейната цел е да популяризира и набира средства за значими обществени каузи и да предоставя възможност на граждани и организации бързо и лесно да извършват дарения, подкрепяйки различни каузи и инициативи. В нея също така ще бъдат описани ползите и какво получават дарителите и организациите; дарителски услуги (като напр. онлайн дарителство, данъчни облекчения за дарители и фирми и др.)

Дарителската платформа Общността.сом се създава с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието и се носи от Обществен дарителски фонд Сливен, и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“

Информация за Дарителската плаформа може да следите на ФБ страницата и ТУК.

За контакти и допълнителна информация:

Дарина ОМАЙНИКОВА – координатор: 0888 77 02 11

Тел: (044) 411 832; (+359) 883 299 67;

E-mail:odf.sliven@gmail.com