ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА „СТИПЕНДИИ НА ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН -2013“

Публикувано на: декември 2, 2013

ОТВОРЕН КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ

„СТИПЕНДИИ НА ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН -2013“

Обществен дарителски фонд Сливен обявяви конкурс за стипендии сред изявени и талантливи деца и ученици от предучилищен, начален, прогимназиален и гимназиален курс на обучение в учебните заведения на Община Сливен за учебната  2013/2014 година. Стипендиите са осигурени благодарение на дарители на фонда и Фондация „Работилница за граждански инициативи”.

Стипендиите на Обществен дарителски фонд Сливен се присъждат на ученици за изяви в областите: наука и техника, екология, хуманитарни науки, спорт, изкуство и култура. Кандидатите за стипендиите трябва да имат поне две награди за участие в местно, регионално,  национално (класиран до трето място), и международно ниво(класиран до шесто място) за последните три години, считано от датата на подаване на кандидатурата. Да са с постоянен или настоящ адрес в Община Сливен и обхванати от образователната система в предучилищен, начален, прогимназиален и гимназиален етап.  

Предоставените стипендии имат за цел да подпомогнат обучението и изявите на талантливи ученици в областта на точните и хуманитарни науки, културата и изкуството, спорта и технологиите като етап от процеса за непрекъснато им обучение, възпитание и развитие.

Кандидатстването става индивидуално ли чрез номинация. Номинациите могат да бъдат направени от представители на организации, в които членуват кандидатите (клубове, читалища, настоятелства и други), родител или настойник на ученика или ръководството на училището в което учи.

Всяка стипендия представлява еднократен финансов стимул на стойност от: 100 лева. Общия брой на дадените стипендии се определя от средствата събрани до момента на конкурса в сметката на Фонда определена за стипендии като минималния им брой е до 6 /шест/ за всяка календарна година. Изплащането ще става по банков път на сметка посочена от заявителя (родителя или настойника му) или на каса в офиса на Обществен дарителски фонд Сливен.

Кандидатите, които отговарят на изискванията, представят на ръка в офиса на Фонда (или по електронен път на ел. поща: odf.sliven@gmail.com): Сливен, 8800, ул. Славянска №3, ет.4 , офис 4не по-късно от 17 :00 ч. на 13 декември 2013 г.  следните документи:

v  Заявление за участие в конкурса за стипендии( по образец );

v  Документ (копие), удостоверяващ учебното заведение на ученика (ученическа карта и характеристика на  ученика от предходната година);

v  Копия от доказателства (сертификати, грамоти, медали, плакети и други) за участия и награди в местни, регионални, национални и/или международни прояви в областта, за която се кандидатства;

v  Други (копие) документи свързани с получените награди – напр. референции и публикации в медии.

Забележка*: Заявления могат да се получат и от офиса на Фонда като заявите това на ел. поща: odf.sliven@gmail.com или се обадите на телефон 044 / 411 832   

Крайния срок за сканирани документи изпратени на ел. поща на Фонда е: не по-късно от 17 :00 ч. на 15 декември 2013 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в 17:30 ч. на 16 декември 2013 г. на сайта на Фонда, както и публикувани в местни електронни и печатни медии. Всички участници ще бъдат уведомени лично за резултатите на посочените от тях ел. пощи и телефони за контакт.

Връчването на стипендиите ще се извърши на специална церемония на 17 декември 2013 г.

 

Заявление за кандидатстване може да изтеглите от ТУК

 

За контакти и допълнителна информация:

 

ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД – СЛИВЕН

Адрес: Сливен, 8800, ул. Славянска №3, ет.4 , офис 4

инж. Стоян Марков – Изпълнителен директор на Обществен дарителски Фонд Сливен,

Тел. +359 889 199 119, ел. поща : stoyan.markoff@gmail.com

Дарина Омайникова – Джангозова – технически сътрудник

Тел. +359 44 411 832, ел. поща: odf.sliven@gmail.com