Пътешествието в славните хайдушки времена продължава

Публикувано на: юли 21, 2020

Продължава инициативата „В славните хайдушки времена“. През месеца ви запознаваме с текстове от книгата „Светът на войводата“, със съставители Дора Куршумова и Николай Бъчваров. Тя е посветена на войводите, хайдушките чети и тежкия им живот в името на свободата. Подходяща е както за деца, така и за възрастни, които искат да научат всичко за хайдушкия живот. Всички малки художници могат да оцветят черно-бялата рисунка, която публикуваме, и да я изпратят на мейла на ОДФ-Сливен: odf.sliven@gmail.com.

 

Вече ви разказахме за войводата в хайдушката чета и неговите отговорности, клетвата на войводата и интересни факти за хайдушката дружина, за знамето на дружината и главните помощници на войводата, за хайдушкия закон и хайдушката клетва. Днес разказваме за справедливия войвода.

СПРАВЕДЛИВИЯТ ВОЙВОДА. ПРОВИНЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

– предателите трябва да бъдат наказвани, без възможност за откупуване или намаляване на наказанието, вследствие на молби;

– при получаване на сведение за народни предатели, войводата трябва да бъде предпазлив. За да не бъде подведен от клевета, информацията трябва да бъде проверена, преди да се пристъпи към наказанието на виновните;

– войводата трябва да контролира бойците да не пушат тютюн на открито място. Трябва да наложи забрана за пушене сутрин рано, до изгрев слънце и докато не падне росата, защото миризмата на тютюна може да издаде пътя, по който е преминала дружината;

    

– войводата и байрактарят не трябва да употребяват алкохол, за да бъдат винаги с бистър ум и да ръководят правилно дружината си. Те трябва да съблюдават да бъдат трезви и останалите бойци. Най-добре е всички да приемат правилото, докато са хайдути, да не пият никакви алкохолни питиета.

Войводата трябва да следи отношения между членовете на дружината да бъдат добри, да не смеят да се карат и обвиняват помежду си. Обидите и непристойното поведение на бойците да бъдат записвани от писаря на дружината. При разглеждане на всеки един от вписаните случаи, трябва да пристъпва с търпение. Войводата трябва да изяснява и разрешава справедливо всеки спор.

За провинения се смятали следните постъпки, а най-често наказанието за провинилия се било изгонването му от дружината:

– минаване през нива, която е пораснала високо и вече е изкласила;

– нападение над сиромах човек;

– нападение над самотен нощен пътник;

– употреба на алкохол;

– употреба на тютюн рано сутрин или по време на поход;

– лъжа или скриване на пари или информация от другарите в дружината;

– неподчинението на заповед на войводата;

– отделяне от дружината, докато не е поискано разрешение от войводата;

– заспиване и отклоняване на внимание по време на стражеви пост.

Със смърт, без право на приемане на молби и извинения, били наказвани следните провинения:

– изоставяне на поста /докато е страж/ преждевременно и без уважителна причина;

– съзаклятие против ръководството на дружината;

– предателството.

Ето какво мислел Филип Тотьо за предателите: ”Предателят е ужасно същество, гадна и скверна човекообразна хиена. Той се храни от предадените си хора. Къса от месата на всеки от тях и храни себе си. Страшна храна, горчив и ужасен хляб, замесен с кръвта на братята му и народния срам! Но впрочем той не знае що е това срам, защото не знае какво нещо е съвест!”

За нападение над някой християнин, наказанието било изгонване от дружината. Под достойнството на хайдутина било да има работа с жени. Хайдутинът, заловен с жена, наричали „отмичар”. Той бил позорно изгонван от дружината, ако не се ожени за нея или не и плати голям откуп.

Освен провиненията на хайдутина, които са част от хайдушката клетва, за които войводата, длъжен да спазва закона, наказва с най-тежкото наказание – смърт, имало и други прегрешения пред дружината. Те се приемат като последно предупреждение от хайдутина и целели неговото поправяне.

Ето част от наказанията на член от дружината на Капитан Петко войвода: „Гладен арест” за едно или две денонощия, осем часа носене на тежък товар от имота на дружината и най-тежката от по-леките санкции – изгонване от дружината. Със смърт войводата наказвал боеца, който е посегнал на живота на другаря си“.

.……………………………..

 

Инициативата „В славните хайдушки времена“ е по основната програма на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен“. Фондът осъществява своята дейност с подкрепата на фондация „Работилница за граждански инициативи”, с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“.