Правилник

Публикувано на: септември 9, 2013

ОБЩИ ПРАВИЛА
Правилникът за дейността на Фондация “Обществен дарителски фонд Сливен” се приема на основание чл. 21, ал. 3 от Устава на Фонда.
Дейността на Фонда се основава на следните принципи:
1. Принцип на спазване на законодателството на Република България, Устава и решенията на органите на Фонда;
2. Принцип на отчетност и прозрачност;
3. Принцип на публичност;
4. Принцип на избягване на конфликти на интереси;
5. Принцип на спазване волята на дарителите и изискванията на донорите на Фонда.

Правилникът за дейността на Фонда може да разгледате тук.