СЛИВНАЛИИ ОБНОВЯВАТ ПАРАКЛИСА „СВЕТИ МИНА” С НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯТА „МЯСТО В СЪРЦЕТО”

Публикувано на: януари 24, 2015

Националната кампания „Място в сърцето” е инициатива на Фондация „Работилница за граждански инициативи”(ФРГИ), която стартира в началото на месец октомври 2013 година. Партньори на ФРГИ в кампанията бяха местните власти и Обществените дарителски фондове(ОДФ) …

 

СЛИВНАЛИИ ОБНОВЯВАТ ПАРАКЛИСА „СВЕТИ МИНА” С НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯТА „МЯСТО В СЪРЦЕТО”

 

 

 

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ ЗАЛОЖЕНИЯ РЕМОНТ НА ПАРАКЛИСА „СВЕТИ МИНА” – МЯСТО В СЪРЦЕТО НА СЛИВНАЛИИ

Националната кампания „Място в сърцето” е инициатива на Фондация „Работилница за граждански инициативи”(ФРГИ), която стартира в началото на месец октомври 2013 година. Партньори на ФРГИ в кампанията бяха местните власти и Обществените дарителски фондове(ОДФ) в страната. Тя имаше за цел да стимулира дарителството и провокира гражданското участие за подобряване състоянието на различни обекти в градската среда, които хората носят в сърцата си.

На 31 декември 2014 г. приключи финалния етап на кампанията, която се проведе на територията на дванадесет града в България, където бяха избрани за възстановяване съответно и дванадесет обекта. Параклисът „Свети Мина” е един от тези дванадесет обекта включен по желание на млади хора от Младежка банка Сливен в Националната кампания „Място в сърцето”. Той е на първото място сред останалите обекти, за който се реализираха всички планирани дейности в последния етап на кампанията.

Кампанията в Сливен премина по утвърдени от националната програма условия и график. За успешното и реализиране спомогнаха, както добрата организация и координация между партньорите, така и участието на много граждани, доброволци, организации и фирми, които дариха необходимите за възстановяване на параклиса финансови средства, строителни материали и доброволен труд.

По време на кампанията в Сливен бяха реализирани следните събития за популяризиране на кампанията и събиране на средства:

 • Концерт на състави от читалища и клубове – “ Златен Сливен“
 • Благотворителна изложба „Сливен – преди и сега“ – картини и фотоси
 • Фестивал „Сливен Арт Фест” – концерти, изложби и театрални постановки
 • Седмица на „Срещи с доброто“ – концерт / викторина на читалища, изложба / търг на картини и фотоси „Сливен – преди и сега“
 • Събитие „Сливен в София 2014“, Западен парк, София – представяне и продажба на книги финансирани от ОДФ Сливен  – „Сливенски легенди“ и „Свилен и орльо“
 • Представяне на филм за параклиса – „Мина”
 • Благотворителен дарителски търг на картини с параклиси и църкви от Сливен (картините са нарисувани от деца и младежи с финансовата подкрепа на ОДФ Сливен)
 • Кампания „Търсят се 100 приятели – да участват в ремонта на параклиса, обновяването на двора и пространството около него”
 • Съвместни събития с партньори в кампанията – читалища, клубове на пенсионера, училища, детски градини, неправителствени организации и др.

Служителите на НОИ от цяла България, като национален партньор, проявиха най-голяма активност в събирането на средства. Дарението бе връчено лично от управителя на НОИ, г-н Бисер Петков непосредствено преди техния професионален празник, който е на 11 ноември, когато православната църква почита паметта на Свети великомъченик Мина, закрилник на бездомните и сираците, бърз помощник в трудностите и бедите. С тяхната финансова подкрепа се изградиха нова беседка и нови пейки. Възстановиха се съществуващите части от алеи както и чешмата в двора, на която е поставена иконата на Свети Мина.

Група доброволци от SAP Labs България заедно с настоятелството на църквата ”Света София”, подкрепиха инициативата като се включиха с доброволен труд в дейностите при обновяването на двора и фасадата на избрания от сливналии любим обект – параклиса „Свети Мина”.   

Настоятелството на храм „Света София” финансира изграждането на нови алеи около параклиса, както и нови външни метални врати и ограда в източната част на двора на параклиса. 

В отчета на кампанията за град Сливен са посочени следните извършени дейности:

 • основен ремонт на покрива и фасадата параклиса;
 • ремонт на съществуващи алеи в двора и направата на нови от щампован бетон с обща площ 220 кв.м.;
 • измазани входни врати на двора;
 • възстановаване на външна чешма с пейка и поставяне на икона на „Св. Мина”;
 • поставяне на нови беседка и пейки в двора;
 • подмяна на старите прозорци с нови от ПВЦ дограма;
 • основно почистване на двора и подготвянето му за затревяване и оформяне на нови цветни лехи и дървета.

Общата стойност на дарените по време на кампанията финасови средства, дарения под формата на материали и доброволчески труд възлизат на сумата от около 18 000 лева. По общата статистика направена от организаторите в кампанията под различна форма взеха участие над 5000 граждани и 12 фирми.

През 2015 г. кампанията по обновяването на параклиса ще продължи на местно ниво, благодарение на успешния модел за дарителство наложен от националната кампания. Очакваме всеки, който желае да се включи в продължението на това благородно дело да се свърже с нас или да следи организираните благотворителни събития под мотото на „Параклисът „Свети Мина”.

Доверието на дарителите се увеличава и доказателство за това е заявеното желание за възстановяване на цветните алеи и зелени площи в двора, външното и вътрешно осветление на параклиса, както и поставянето на климатик.

Предстоят събития, чрез които ще се събират средства основно за :

 • Направа на нова ограда в северната и западната част на двора(около 50 метра);
 • Възстановяване на стенописите в параклиса;
 • На страниците на Обществен дарителски фонд Сливен в интернет, както и на страниците на партньорите в кампанията, могат да се видят снимки на параклиса – преди и сега.
 • Националната кампания „Място в сърцето” показа, че една идея може да бъде осъществена с малките стъпки и общите усилия на многото дарители. Реализирането на целите на кампанията, а именно обновяването на параклиса „Свети Мина”, зарадва много миряни. Искрено се надяваме гражданите и гостите на Сливен да преоткрият това „място в сърцето”.

Екипът на Обществен дарителски фонд Сливен благодари на всички дарители за гласуваното доверие и вярва, че в бъдеще с тяхна помощ параклисът „Свети Мина” ще се превърне в духовен център.