Приключи занятието „Малки медиатори”

Публикувано на: април 8, 2019

   

Заниманието „Малки медиатори” приключи на 5 април с концерт и демонстрации по медиация пред родителите на участниците. То се проведе от 1 до 5 април в Арт-център „Седем”. В него участваха 5 деца от начален курс на обучение, а модератор бе Ана Маринова. Целта бе децата да се научат да разрешават спорове, възникнали между тях и другарчетата им, или между тях и родителите им, да реагират правилно при конфликтни ситуации и др. През петте дни участниците идентифицираха и изразяваха чувствата си чрез хаос-рисунки, обсъждаха агресивното поведение и начините за неговото предотвратяване, участваха в интересни ролеви игри, свързани с основната тема.

След последното занятие на 5 април, те показаха пред родителите си какво са научили. Мария, Дорина, Димитър, Калоян и Ади разказаха за темите, които ги вълнуват – опасностите и предимствата на Интернет, агресията в училище, грижата за бездомните кучета, животът на добрите и лошите деца, влиянието на богатите деца върху бедните им връстници. Мария поздрави присъстващите с песента „Истина” на Милена Славова, а после, заедно с Ади, представиха чудесен танц.

Най-интересни бяха демонстрациите по медиация, в които децата показаха нагледно как с малко усилия и много разум проблемите могат да се решат лесно. Участниците обсъдиха и решиха случаи с повреден нов телефон, надраскана тетрадка и др.

Всяко дете бе написало съчинение на тема „Романът на моя живот”, в което бе описало спомените и мечтите си. Родителите пък получиха благодарствени писма от децата си с молба и те да напишат писма на наследниците си, в които да изразят чувствата си.

„По време на обучението малките медиатори усвояваха умения за справяне с агресията, модели за разрешаване на конфликти, практикуваха медиация, сподели модераторът Ана Маринова. – Игрите и упражненията, които използвахме, бяха насочени и към съсредоточаване и задържане на вниманието, обогатяване на речника и др. Някои от упражненията бяха „Триади”, „Предай маската”, Преместване на скулптури”, „Създай поема”, „30 секунди слава”, „Романът на моя живот”, „Писмо до мама” и др. Съсредоточихме се върху конфликтите в училище, имайки предвид възрастта на децата и липсата им на опит. Така децата разбраха, че всяка конфликтна ситуация може да приключи с медиация, вместо с наказание. Наказанието ни учи какво да не правим, а медиацията ни помага да разберем какво трябва да направим. Медиацията ни прави главни герои на собствения ни живот, дава ни възможност да вземем решения относно нашето бъдеще, учи ни на избор и ни помага да разберем цената на този избор”.

Заниманията „Малки медиатори” бяха част от основната програма на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”. Фондът осъществява своята дейност с подкрепата на фондация „Работилница за граждански инициативи”, с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот”.