Проектът срещу агресията продължава и през юни

Публикувано на: юни 8, 2019


Продължават заниманията по проект „Превенция на агресията и насилието сред подрастващите”, на сдружение „Център за социално партньорство”. Проектът е финансиран по Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2018” на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”.

Лекторът Ана Маринова гостува на децата от 5 „б” и 5 „а” класове от ОУ „Панайот Хитов”.

По време на беседите бяха обсъдени основните правила в общуването с цел справяне с видовете агресия, реални ситуации от живота, в които конфликтите са били разрешени успешно и др. Децата поговориха и за видовете конфликти, които могат да породят агресия: спор между момчета или момичета, запознанство в игра, конфликт по време на спортна игра, конфликт на етническа основа, конфликт при Черен петък в магазините, конфликт между дете и родител или между ученик и учител и др. Поговориха и за Аз-посланието, при което всяко дете трябва да опише как се чувства в определена конфликтна ситуация. Лекторът Ана Маринова обясни как цивилизовано трябва да се разрешават споровете и конфликтите, как чрез езика на тялото може да се избегне агресията и др.

По проекта сред учениците ще бъдат избрани медиатори, които ще се включат в обща медиаторска група. Медиаторите ще работят по метода „Връстници обучават връстници”.

Проектът е финансиран по Дарителски кръг „За по-добро бъдеще на Сливен 2018” на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”. Дарителски кръг на ОДФ-Сливен се осъществява, благодарение на помощта на фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма “Развитие на обществените фондации в България”, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.