ПУБЛИЧЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН – ДОВЕРЕН ПАРТНЬОР ЗА ДАРИТЕЛСКИ КАУЗИ И ПРОЕКТИ”

Публикувано на: юли 1, 2015

Публичен форум по проект

„Обществен дарителски фонд Сливен –

доверен партньор за дарителски каузи и проекти”

 

Обществен дарителски фонд – Сливен стартира проект, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014. Името на проекта е „Обществен дарителски фонд Сливен – доверен партньор на дарителски каузи и проекти” и неговата цел е да повиши капацитета на ОДФ-Сливен за създаване на условия за по-голяма информираност и привличане на дарители, доброволци и партньори за дарителски каузи и проекти. 

Форумът за обявяване на старта на проекта ще се състои на 9 юли 2015 г. /четвъртък/ от 10:00 ч. в зала МАЙ на община Сливен.

На форума са поканени представители на публичните администрации от Област Сливен, представители на бизнеса, медиите, НПО и младежи. Ще бъдат представени целите, плана за действие и очакваните резултати от проекта и ще бъдат набелязани последващи действие по организиране и провеждане на информационни срещи и обучения, предвидени в този проект.