Ретро разходка из Историческия музей

Публикувано на: юни 26, 2020

Инициативата ни „Опознай Сливен от миналото“, част от основната програма на ОДФ-Сливен, продължава. Всяка седмица ви запознаваме с интересни факти и любопитни „клюкини“ за част от сгради и обекти в Сливен. Всички те са публикувани в книгата „Сливенски тайни – знайни и незнайни“, съставена от Владимир Белов, и издадена през 2016 година от ОДФ-Сливен. Книгата представя архитектурната история на Сливен и съдържа официална информация и по-забавни и любопитни сведения за съответните обекти.

Досега в инициативата ни ви представихме доста интересни сгради и места. Ретро разходката ни продължава. Днес ви представяме сградата на Историческия музей.

Самата сграда на музея е завършена през 1894 година и е била жилище на семейството на Иван Желязков – сина на Добри Желязков – Фабрикаджията. Строена е по първообраз на Московски дворец от уста Кольо Ганчев – ученик на Кольо Фичето. Изградена е в руски неокласицистичен стил. Самият архитект е живял в Русия и заимствал форми оттам.

През 1955 година сградата била предоставена за нуждите на сливенския музей, а през 1957 година музеят бил тържествено открит. Преди това, до 1944 година музейната сбирка се намирала в помещение в партера на общината. Основаването ѝ датира още от 1913 година върху основата на дарените на читалището от наследниците на Димитър Добрович през 1905 година 12 картини и последвалите дарения от сливенски граждани.

От 1944 до 1951 година музеят не разполагал със собствено помещение, а фондът му бил струпан в читалнята при читалищната библиотека „Зора“ и в други помещения, и оставен без надзор. Именно в този период изчезват завинаги някои ценни паметници на местната история.

През 1951 година за нуждите на музея била предоставена двуетажната сграда на ул. „Димитър Полянов“ № 7 (днешна „Великокняжевска“), известна като къщата на Попович. Тя обаче се оказала тясна и затова се взело решение къщата на Иван Желязков да помещава музея, който и до днес се намира в тази сграда.

В наши дни историческият музей е авторитетен научен институт, който цели да проучи и популяризира наследството на града. В музея са изложени в оригинал втората намерена в България златна маска на тракийски владетел, две златни фиали за пиене на вино и златен пръстен-печат. Интерес представляват непознатият за Тракия ритон с глава на кон и тяло на петел и сребърен шлем, който е единствен у нас от този метал.

Клюкини: За известно време през 30-те години на ХХ век на първия етаж и в лятната градина на днешния Регионален исторически музей на главната улица се помещавал Гражданският клуб. В градината е имало заведение с оркестър.

Инициативата „Отгатни Сливен от миналото“ е по основната програма на ОДФ-Сливен. Фондът осъществява своята дейност с подкрепата на фондация „Работилница за граждански инициативи”, с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“.