РЕЗУЛТАТИ – КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ „СТИПЕНДИИ НА ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН 2013“

Публикувано на: декември 16, 2013

РЕЗУЛТАТИ – КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ

„СТИПЕНДИИ НА ОБЩЕСТВЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД СЛИВЕН 2013“

Обществен дарителски фонд Сливен обявява крайните резултати от конкурса за стипендии сред изявени и талантливи деца и ученици от предучилищен, начален, прогимназиален и гимназиаленкурс на обучение в учебните заведения на Община Сливен за учебната  2013/2014 година.

В конкурса за стипендии взеха участие 81 ученика с доказани изяви в областите: наука и техника, екология, хуманитарни науки, спорт, изкуство и култура.

Сред участниците с доказани класирания в национални и международни съзтезания се откроиха 20 ученика отговарящи на условията на конкурса. Между тях беше и основната надпревара за получаване на стипендия от Фонда.

След детайлно съпоставяне на предоставените доказателства за участие в конкурса комисията по избор присъжда стипендии на:

    1. Деница Кабаджова – 9 г. за национални и международни постижения и награди в областите хуманитарни науки, изкуство и култура, спорт.
    2. Кристина Георгиева – 12 г. за национални и международни постижения и награди в областите еколигия, хуманитарни науки, изкуство и култура;
    3. Маломир Ингилизов – 14 г. за национални и международни постижения и награди в областите наука и техника, екология, хуманитарни науки, спорт, изкуство и култура, добродетелност;
    4. Боряна Савова – 15 г. за национални и международни постижения и награди в областта спорт.
    5. Илиян Керемедчиев – 16 г. за национални и международни постижения и награди в областтите наука и техника и хуманитарни науки;

Предоставените стипендии имат за цел да подпомогнат обучението и изявите на талантливите ученици в областта на точните и хуманитарни науки, културата и изкуството, спорта и технологиите като етап от процеса за непрекъснато им обучение, възпитание и развитие.

Връчването на стипендиите ще се извърши на специална церемония на 17 декември 2013 г.(вторник) от 17:00 ч. в галерията на зала МАЙ.

Екипа на Обществен дарителски фонд Сливен благодари на всички участници в конкурса.

Тяхното многобройно участие в конкурса доказва че в град Сливен има много изявени и достойни млади таланти във всички области.  Всички те са доказали това в различни местни, регионални, национални и международни състезания и конкурси. Тези тяхни изяви ни дават основание да потърсим повече дарители през идващата 2014 г., и с чиято помощ ще можем да увеличим фонда ни за стипендии. Така ще можем да зарадваме още повече изявени таланти в града под сините камъни.

Настоящите стипендиите са осигурени благодарение на дарители на Фонда и Фондация „Работилница за граждански инициативи”.