Съвети на дарителите

Публикувано на: септември 9, 2013

1.Съветът на дарителите е върховен орган на Фонда и се състои от учредителите
2.Учредители на Фонда са лицата извършили дарение за учредяване на Фонда и подписали Учредителния акт;
3.Член на Съвета на дарителите може да стане последващ дарител, ако дарението му е в размер от минимумедна минимална работна заплата, приема Устава на Фондацията и по преценка на Управителния съвет може да бъде полезен за постигане на целите на Фонда;
4.Членовете на Съвета на дарителите, отпадат от неговия състав, ако в продължение на 2 последователни години не са правили дарение на фонда
5.В случай, че член на Съвета на дарителите, не присъства на три поредни редовни заседания, следва да бъде освободен от Съвета на дарителите
6.Освен предвидените в Устава на Фонда редовни заседания, Съветът на дарителите може да провежда работни срещи за обсъждане и планиране на текущите дейности и задачи на Фонда, свикването на които се извършва от Председателя на съвета.