Управление

Публикувано на: август 29, 2013

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА НА ФОНДА

 (1) Органите на Фонда са Съвет на дарителите, Управителен съвет и Изпълнителен директор;
 (2) При необходимост органите на Фонда могат да провеждат съвместни заседания, като в тези случаи решенията се вземат по реда, съответно предвиден за всеки от тях.