Връчиха сертификати по проекта „Социално кафе „Мило сърце”

Публикувано на: ноември 18, 2019

На 14 ноември в Социално кафе „Мило сърце” бяха връчени сертификати на завършилите квалификационен курс за работник в социално кафе. Дейността е по проект „Социално кафе „Мило сърце” на фондация „Милосърдие”, финансиран по Дарителски кръг на ОДФ-Сливен.

Курсът, с обучител Фарихан Кула, се проведе от 10 септември до 10 октомври, а в него се включиха четири лица с увреждания от Дневен център за пълнолетни лица – Иван Иванов, Минко Толев, Пламен Грозев и Събин Иванов. Обучението се проведе от Регионален център за икономическо развитие и включваше 100 часа /40 часа теория и 60 часа практика/. Участниците в курса бяха запознати с всички теоретични теми, а практиката се проведе в оборудваното Социално кафе.

Сертификатите връчи заместник-кметът по хуманитарни дейности Пепа Чиликова. На церемонията присъстваха и директорът на Бюрото по заетостта Тихомира Димитрова, директорът на Регионален център за икономическо развитие Жулиета Николова, председателят на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен” Дора Куршумова, екипът и ползвателите на Дневния център, гости.

Обучените курсисти показаха на практика новите си умения и почерпиха гостите с кафе, безалкохолно и сладки.

„Щастливи сме, че постигнахме предварително заложените си цели в проекта да се обучат четири лица с увреждания и да ги насърчим за трудова заетост в Социалното кафе по специалност „Работник в Социално кафе“, каза Камелия Грозева, председател на фондация „Милосърдие”. Тя благодари на всички, заявили своята подкрепа Социалното кафе да отвори врати в най-скоро време.

Проектът „Социално кафе „Мило сърце” на фондация „Милосърдие” е насочен към повишаване качеството на живот и създаване на условия за социално включване на лица с дефицити в развитието и психични увреждания чрез усвояване на практически професионални умения в защитена среда. Дейностите по проекта включват: създаване на кафене, в което, след обучение като сервитьори да работят 4 лица с увреждания, като хигиенисти – 2 лица с увреждания, ментор на длъжност „Барман”, закупуване на оборудване, обзавеждане и стопански инвентар, свързани със създаването на тези 7 нови работни места. В Социалното кафене ще има творческа лаборатория, ще се провеждат филмови вечери, срещи с известни сливенци, обучения, кулинарни класове, музикални и танцови вечери и др.

Проектът е финансиран по Дарителски кръг „За по-добро бъдеще на Сливен 2018” на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен”. Дарителски кръг на ОДФ-Сливен се осъществява, благодарение на помощта на фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма “Развитие на обществените фондации в България”, с финансовата подкрепа на фондация „Америка за България”.