Дарителската платформа Общността.com беше презентирана в Твърдица и Нова Загора

Публикувано на: януари 27, 2016

Дарителската платформа Общността.com беше презентирана

в Твърдица и Нова Загора

 

При голям интерес преминаха информационните срещи в градовете Твърдица и Нова Загора, посветени на новата дарителска платформа Общността.com, организирани от екипът на Обществен дарителски фонд. Присъстваха зам. кмета на Община Твърдица г-н Петко Ненови г-н Пламен Курумилев – секретар на Община Твърдица, експерти от общинските администрации на двете общини и представители на читалищата.

Основните въпроси, които вълнуваха участниците бяха: има ли ограничения в сумите, които се набират за дадена кауза или събитие; може ли индивидуални граждани да участват със своя кауза, например за набиране на сума за лечение; ако за дадена кауза не бъде набрана необходимата сума, какво се случва с набраните до момента пари.

Участниците изразиха мнение, че сайта на дарителската платформа е много разбираем и достъпен за ползване и е една удобна форма за дарения. Беше споделено също, че чрез социалните мрежи дарителската платформа може да достигне до голям брой дарители и в чужбина.

Информационната среща е част от проект на Фондация „Обществен дарителски фонд Сливен“ на тема  „Обществен дарителски фонд Сливен – доверен партньор на дарителски каузи и проекти”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.