Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен“ 2016

Публикувано на: април 14, 2016

Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2016

 

На 14 април 2016 г. от 18:00 ч. в зала Май на Община Сливен ще се проведе Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2016, организиран от Обществен дарителски фонд Сливен.

Местни неправителствени организации и неформални групи, работещи в сферата на образованието, културата, изкуството и гражданското участие, ще представят пред граждани и дарители от Сливен своите иновативни социални и културни проекти, с които ще допринесат за по-доброто развитие на града и ще подобрят условията на живот.

Пред присъстващите ще бъдат представени проектните идеи, и те ще имат възможността да задават въпроси свързани с тях. След представянето на проектите ще се открие и процедурата, по време на която всеки ще може да дари и подкрепи избран от него проект.

Организаторите очакват в инициативата да се включат над 50 участника.

На Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен 2016” ще бъдат представени 6 проекта на обща стойност 29 037 лева. Това са:

  • Анимал терапиянаСдружение „Клуб по конен спорт Табора”, който ще бъде представено от Ренета Томова. Стойността на проекта е 4400 лева. Цел на проекта е да се подпомагат деца със здравословни и поведенчески проблеми (умствени и физически увреждания, агрессия, аутизъм, обездвижване, и др.) чрез  терапия с коне и кучета и по-този начин да им се предоставят възможности за нормално интегриране в обществото.
  • Да стоплим сърцата на възрастните хорана НЧ „Отец Пасий-1936” кв. Речица, който ще бъде представен от Жулиета Велева. Стойноста на проекта е 4320 лева.  Целта на проекта е да изгради мост между три поколения – децата на възраст 6-9 години, хора в разцвета на професионалната си реализация и пенсионери, нуждаещи се от помощ.
  • Подадена ръка” на Фондация „Добродетел”, който ще бъде представен от Виктория Новакова. Стойност на проекта 3540 лева. Целта напроекта е да се създаде обмен на знания и умения между представители на елитните гимназии в града и ученици от ромски произход, учещи в Професионална гимназия по текстил и облекло „Добри Желязков”, Сливен.
  • „Големите разказвачи с детски сърца-2” наСдружение Семафор,койтоще бъде представен от Вяра Начева. Стойност на проекта 5220 лева.  Основната цел на проекта еда запознае децата с живота и творчеството на Константин Константинов чрез театрални похвати, след което талантливи деца ще  бъдат героите от избрано негово произведение.
  • Албум на занаятите „Най-ръкоделният град”  ще бъде представен от Димка Илиева. Стойността на проекта е4937 лева. Основната цел е издаване на албум на занаятите от епохата на Възраждането в Сливен „Най-ръкоделният град”.
  • Детство без насилиена Сдружение „Безгрижен живот” проекта ще бъде представен от Веселина Казаковаи е на стойност 6620 лева. Целта на проекта е да повиши информираността по отношение на насилието над деца и да спомогне за намаляване на случаите на насилие в дома, на улицата и в училище.

Дарителският кръг като метод за набиране на средства е вдъхновен от опита на Финансиращата мрежа във Великобритания (The Funding Network, UK). У нас, моделът е пренесен от Фондация „Работилница за граждански инициативи“, която през 2012 г. стана лицензиран партньор на TFN, UK. Дарителските кръгове в страната се организират от обществените фондации, чиято основна цел е развитие на местната филантропия.

Настоящия Дарителски кръг стана възможен благодарение на помощта на Фондация “Обществен дарителски фонд Сливен” чрез „Дарителски кръг „За по-доброто бъдеще на Сливен”, и Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма “Развитие на обществените фондации в България” с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”.

ДАРИТЕЛСКИ КРЪГ

„ЗА ПО-ДОБРОТО БЪДЕЩЕ НА СЛИВЕН” 2016

Ако имате идея за проект!

Ние подкрепяме инициативните!

С нас може да реализирате своите идеи!

Заедно можем да променим ставащото около Вас!

www.fund-sliven.org

Очакваме Ви !

Екип

Обществен дарителски фонд Сливен