Регистрация

Публикувано на: септември 9, 2013

Регистрация на Фонда в Централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване на общественополезна дейност към Министерство на правосъдието може да видите тук.