УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ КЪМ ФОНДА НА МЛАДЕЖКА БАНКА СЛИВЕН – 2016

Публикувано на: март 25, 2016

ПОКАНА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ

УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА КОНКУРСА ЗА МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТИ КЪМ ФОНДА НА МЛАДЕЖКА БАНКА СЛИВЕН – 2016

 

СКЪПИ МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ,

 

С настоящата покана удължаваме срока за получаване на малки проекти в конкурса за малки проекти към Фонда на Младежка Банка в Сливен.

В предвид на това, че голямата част от получените проекти бяха в областите Култура и изкуство“ и „Културно и исторически наследство“ искаме да дадем още една възможност да подадат своите проекти за тези които имат идеи в сфери като:

  1. Образование и наука;
  2. Природа и екология;
  3. Трафик на хора, зависимости и агресия;
  4. Деца, младежи и трета възраст;
  5. Спорт и туризъм.

Банката е инициатива, осъществявана от екип от младежи, в рамките на която се набират и отпускат грантове (финансови средства) за реализиране на малки младежки инициативи или проекти. Тя представлява екип от млади ентусиасти – ученици и студенти доброволци, които са готови да поемат отговорност и искат да бъдат полезни. Екипът на Младежка банка,  набира средствата за своя фонд чрез организиране на благотворителни събития и кампании, директни срещи с представители на бизнеса и други обществени организации или чрез проекти.

В конкурса могат да кандидатстват неправителствени организации или неформални младежки групи, чиито основни цели са свързани с директна работа с младежи или неформални групи, като изрично условие е идеите да са генерирани и осъществявани основно от младежи на възраст 14 – 25г.

В рамките на настоящата покана за финансиране на проекти от фонда на Младежката банка в Сливен  може да се кандидатства за финансиране в размер от 300 до 700 лева.

Насоките и формуляра за кандидатстване може да изтеглите от ТУК: НАСОКИи ФОРМУЛЯР

Краен срокза получаване на проектните предложения – 31 март 2016 г., 18:00 часа.

Проекти получени след тази дата няма да бъдат разглеждани.

Кандидатстването се извършва САМО по е-поща. След като изтеглите и попълните Формуляр за проект МБ, го изпратете на адрес: odf.sliven@gmail.com. Важно е да напишете като тема на съобщението: „За конкурса на Младежка Банка 2016“.

ЕКИПЪТ НА МЛАДЕЖКАТА БАНКА СЛИВЕН ОЧАКВА ВАШИТЕ ИДЕИ !