Занимание „Спомените на старата часовникова кула“

Публикувано на: август 28, 2020

 

Поредната съвместна изява на Младежки дом-Сливен и фондация „Обществен дарителски фонд – Сливен“ се проведе на 27 август. Този път заниманието бе посветено на миналото на Сливен и по-конкретно – на старата часовникова кула. Младежи от Дневен център „Инициатива-съпричастност“, членове на клуб „Добротворец“ към Младежкия дом, се събраха около нея, за да научат тайните й.

Менторът на заниманието и ръководител на клуба Борис Беленски разгърна страниците на книгата „22 отговора на въпроса: Защо Сливен?“ на Дора Куршумова и запозна младежите с историята на старата часовникова кула. Младите хора изслушаха разказа с голям интерес и останаха впечатлени от факта, че в миналото кулата се е използвала за известяване на пожари в града.

Преди време младежите от клуб „Добротворец“ към Младежки дом-Сливен се запознаха с легендата за царството на орлите и оцветиха портрета на един от царете на небето над Сините камъни.

Инициативата е по основната програма на фондация „Обществен дарителски фонд-Сливен“. Фондът осъществява своята дейност с подкрепата на фондация „Работилница за граждански инициативи”, с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мот“.